Szkolenie z zakresu analizy sensorycznej

W organizowanym przez J.S. Hamilton szkoleniu sprawdziliśmy wrażliwość sensoryczną, oceniliśmy predyspozycje własne pod kątem tworzenia panelu sensorycznego oraz podwyższyliśmy kompetencje w zakresie sensorycznej oceny produktu.

Są to kluczowe umiejętności pracowników  działów R&D, Kontroli Jakości oraz Produkcji wykorzystywane w  codziennej pracy i pozwalające na wytworzenie produktów o przyjętym standardzie jakości.