PLAN POŁĄCZENIA

Działając jako Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Ryszard Kaczmarek i Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowinie (ul. Poznańska 52A, Mrowino, 62-090 Rokietnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000167888, posiadającej numer NIP: 7772310336 i numer REGON: 631268406, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł („P.P.H. Ryszard Kaczmarek i Synowie„), w związku z zamiarem połączenia spółki Kaczmarek-Komponenty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrowinie (nr KRS:0000885193; „Kaczmarek-Komponenty„) i P.P.H. Ryszard Kaczmarek i Synowie przez przeniesienie całego majątku P.P.H. Ryszard Kaczmarek i Synowie na Kaczmarek-Komponenty za udziały, które Kaczmarek-Komponenty wyda wspólnikom P.P.H. Ryszard Kaczmarek i Synowie, na podstawie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udostępniamy plan połączenia Kaczmarek-Komponenty i P.P.H. Ryszard Kaczmarek i Synowie.