Wysoka konkurencyjność na rynku oraz wymogi prawne sprawiają, że jako producenci komponentów do żywności jesteśmy zobligowani do zapewnienia jak najwyższej jakości produkowanych wyrobów, które jednocześnie są bezpieczne dla zdrowia konsumenta.

Aby to osiągnąć, zwracamy szczególną uwagę na higienę procesu produkcyjnego, personelu oraz środowiska produkcji.

Jak dbamy o bezpieczeństwo mikrobiologiczne powierzchni produkcyjnych.

Bardzo ważna jest czystość mikrobiologiczna wprowadzanych surowców, wyrobów gotowych, ale również poszczególnych etapów produkcji. Regularny monitoring środowiskowy pozwala wcześnie wykryć niezgodność oraz zapobiec niepotrzebnemu zakażeniu żywności. Zaniedbania czystości podczas procesu produkcji, mogą skutkować dużymi stratami ilościowymi wyrobu gotowego, a w konsekwencji stratami finansowymi. Z tego powodu kluczowe są procesy mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych, utrzymanie czystości przez pracowników oraz zachowanie ogólnej higieny całego zakładu.

W celu sprawdzenia skuteczności mycia, regularnie przeprowadzane są badania mikrobiologiczne. Polegają one na odpowiednim pobraniu próbki, posiewie na podłoże wzrostowe oraz określenie liczby wyrośniętych drobnoustrojów i ewentualna ich identyfikacja.

Najczęściej badane parametry to:

  • ogólna liczba drobnoustrojów
  • liczba Enterobacteriaceae
  • liczba pleśni i drożdży
  • Salmonella
  • Listeria monocytogenes
  • E. coli

Skuteczność mycia i dezynfekcji sprawdza się najczęściej za pomocą wymazów z powierzchni. Oraz za pomocą płytek odciskowych, które wypełnione są podłożem wzrostowym.
W badaniach środowiskowych bardzo ważne jest również sprawdzanie czystości powietrza w zakładzie produkcyjnym. Istotnym zagrożeniem dla żywności są w tym przypadku pleśnie i drożdże. Mogą one być bardzo łatwo rozsiane po większej powierzchni zakładu.

Podsumowując, skuteczny monitoring środowiskowy procesu produkcyjnego jest podstawą bezpiecznej żywności, a zatem może przyczynić się do zredukowania ryzyka wycofania produktu z rynku, reklamacji, wydłużyć termin przydatności, usprawnić produkcję oraz zwiększyć zadowolenie konsumentów.